Merete Allen Jensen & Ole Valdemar Nielsen : Fællesmalerier

Fællesmalerier
I sommeren 2013 begyndte vi at lave malerier i fællesskab. Malerierne er nonfigurative. Med udgangspunkt i farven og formenes energi kommer vi bl.a. rundt om tekstur, rumlighed og mere subtile ting som f.eks. poetisk udtryk og musikalitet.
Vi arbejder intuitivt, og skiftes til at tage initiativ og arbejde på billedet og tilføre nye elementer.

Det er en luksus at være to – når billedet giver modstand, er det den, med stærkest intuition og kreativ energi, der stiller sig ved roret.

Vi inspirerer hinanden. I mødet mellem to mennesker ligger en udfordring i at udtrykke sig – aktion og reaktion – som et spil pingpong.

Hilsen til Haack 120x140 - fællesmaleri af Merete Allen Jensen og Ole Valdemar Nielsen

Vi tager udgangspunkt i det konstruktive billedsprog vi har lært på Atelier 12 i København (senere Billedskolen) og Lolland Kunsthøjskole.